Ím, hozzuk Néked

1. Ím, hozzuk Néked hálatelten, Hódoló szívünk, jó Atyánk; Szent hálaérzet kél bensőnkben, Feléd száll, Téged áld imánk.

Jóvoltod dúsan megmutattad, Köröttünk gazdag most a táj; Hisz javaidat bőven adtad, Áldással teljes a határ.

2. Te adtál nékünk lágy esőket, Öntözted földünk gazdagon, Hűs harmat lepte kertjeinket Sok dolgos, nyári hajnalon.

Hogy nap heve a zöld mezőket Tüzével ne tikkassza el, Hegy-völgyeinket, rétjeinket Vigyáztad oly kegyes szemmel.

Napfénnyel áldád kertjeinket Mely éltet, táplál és nevel, Dús fürttel szőlővesszeinket Kezeddel ékesítéd fel.

Sok szép gyümölcsünk kellemeit Te raktad rá ily gazdagon Megérleléd a völgy kalászit Termékeny folyópartokon.

Ki tudná mérni nagy jóságod? Túlterjed az sok csillagon! Ki ne rebegné imádásod, Hogy így ellátod gazdagon?

Örök Jóság! E föld-lakóhoz Küldéd áldásid legjavát, Nem nézted azt, hogy áld vagy átkoz, Betöltéd jóval egyaránt.

Csak Néked zeng a hálaének, Kitől jön égi, földi jó! Tehozzád száll most a dicséret, Kegyelmes, szent, nagy Alkotó!

Ím Néked hozzuk javainkat, Mert gazdagítád életünk, S hogy áldásod ily bőven adtad, Köszönjük néked, Istenünk!

Home Next song