Istent vallom jo Atyámnak

1. Istent vallom jó Atyámnak; Ég és föld az Ő műve. Minden enged hatalmának, Szent szavára jött létre.

2. Vallom Jézust, ki mint Bárány Értem halt, hogy megváltson. És feltámadt húsvét napján, Győzött poklon, halálon.

3. Vallom, hogy az Úr Szentlelke Bennem él, és tanácsol. Ő indít jó szóra, tettre, Vádak közt is pártfogol.

4. Áldom Istent és Szentlelkét, Áldom Jézust, mint Fiát. Hála illet és tisztesség, Fenséges Szentháromság!

Home Next song