Isten Fia a földre jött

1. Isten Fia a földre jött, És megtalált a bűn között. A vétkemért Ő bűnhődött, Szeretve fölemelt.

Refrén: Az ingoványból engemet Szelíd kezével fölemelt. Az éj után jött fénysugár. Zengd ajkam ezt: Ő fölemelt!

2. Mielőtt még hallám e szót, Nem tudva, hogy bűnös vagyok; Hívó szava megragadott S kegyesen fölemelt.

3. Most szívem vallja boldogan, Hogy Nála éltem üdve van. Nem tudom, mint lehet s hogyan: Ily bűnöst fölemelt.

Home Next song