Hogy fogadjalak Téged

1. Hogy fogadjalak Téged, Megváltóm, nagy Király? Hogy hódoljak Előtted? Szót ajkam nem talál! Ó, kérlek, gyújtsd meg bennem Hit-adta fényedet, Hogy tisztán lássa lelkem Nagy dicsőségedet!

2. Zöld olajágat s pálmát Szór Sion Teeléd. Zeng zsoltárt és hozsannát. A lelkem most Feléd. Csak Néked hódol szívem És dicsér szüntelen, Készséggel szolgál híven Az egész életem.

3. Elhagytad trónod értem, Hogy nékem békét hozz; Lejöttél szánva éltem, Énhozzám, koldushoz. A biztos ösvényt égbe Én balga, elvesztém, De jöttél, hogy az éjbe Fényt ragyogtass felém.

4. Ezt jól elmédbe véssed, Kit bánat ért vagy gyász, És lelki szenvedésed, Sok bűnöd megaláz: Az üdvös segély készen Az ajtód előtt áll, Örvendj hát új reményben, Megváltód földre száll!

Home Next song