Hittem Benned

1. Hittem Benned, s most íme, zengek Irgalmad nagy tetteiről: Értem ontott ártatlan véred Minden vétket, bűnt eltöröl.

Zengek Néked, mert a halálod Értem mindent elvégezett, Üdvöt szerző isteni Bárány Sok vétkemért megöletett.

2. Hittem Benned, s most íme látlak Följebb, mint a zord Golgotán; Nézlek Téged, mint győzedelmest, Kit fény ékít szent homlokán.

Szószóló vagy fönt az Atyánál Minden szívért, aki Tiéd, Mert mennybéli fegyvereiddel A Sátánt a földre veréd.

3. Hittem Benned, mennyei Bárány, Tövisekkel ékesített, Méltósággal megkoronázva Most kormányzod fönn az eget.

Ítélkezni majd mikor eljössz Élők s holtak dolgairól, Mennyben, földön és a pokolban Meghódolva mind leborul.

4. Hitből zengve száll fel a hálám, Légyen Tiéd a tisztelet; Hű Megváltó, mennyei Főpap, Úr vagy minden más úr felett.

Isten áldott szent Fia, jöjj el Fényárban, ég angyalival, Felhők szárnyán nagy diadallal Jöjj, Úr Jézus, jöjj mihamar!

Home Next song