Hangozzék fel hálaének

1. Hangozzék fel hálaének Az Úr népe ünnepén. Isten örök nagy Nevének, Mert hordozott szent kezén! Mily jó nékünk: Itt van vélünk, Tőle jő az erő, áldás, Bűnbánatra megbocsátás.

2. A szövetség követének Mondjunk zengő hozsannát, Ajka szent leheletének Nyissuk szívünk ajtaját! Közel s távol Minden szájról, Hol csak megváltottak élnek, Csendüljön fel hálaének!

3. Ó, nézzétek, Isten népe, Mint menyasszony, olyan szép! Megmosta a Bárány vére, Boldog, hogy Urához lép. S majd az égben, Dicsőségben Nem hull könnye soha többé, Halleluját zeng örökké!

Home Next song