Fel, lelkem, az Urat dicsérni

1. Fel, lelkem, az Urat dicsérni: Serkenj fel, és ne késlekedj! Teljes erőddel szolgálj Néki, Mert Ő az Úr, te Istened!

2. Mind, amit alkotott szavával, Szüntelen áldja Őt velem! Énekkel, lanttal, hő imával Dicsérjük Őt e szent helyen!

3. Nem látom Őt, de létét érzem Annak, aki a Kezdet, Vég. Őt hirdeti minden kis porszem, Őróla zeng a mindenség.

4. Hirdeti ég, föld ékessége, Mily nagy és bölcs az Alkotó; Mert, ami láthatatlan Benne, Műveiben meglátható.

5. Lelkem, imádjad nagy voltáért, Műveinek értsd meg szavát! Dicsérjed, ajkam, jóságáért, Szívem egészen Őt szolgáld!

Home Next song