Csillagfényes éjszakán

1. Csillagfényes éjszakán Angyal szózat hangzik, Betlehemnek pusztáján, Hol pásztornép tanyázik:

Pásztorok, ne féljetek, Vígan örvendezzetek, Mert földre jött, kit elküldött Az Úr, az Isten néktek, A ti üdvösségtek!

2. Hideg jászol szalmáján Égi gyermek alszik, Körülötte szállásán Halk ének hangja hangzik:

Imádják a pásztorok, Tiszta szívű jámborok. Örvendeznek, hálát zengnek Az Úr nagy jóvoltáért, Egyszülött Fiáért.

3. Csillag támad Keleten, Látják gazdag bölcsek. Útra kelnek serényen. És vélük drága kincsek.

Meglelik a Gyermeket, Kit a csillag hirdetett; Imádattal, ajándékkal Előtte térdre hullnak, S hódolnak, mint Úrnak.

4. Menjünk mi is jászlához Örvendező szívvel, Boruljunk le lábához Mély hódolattal, hittel!

Isten Ő és Megváltó, Atyánál közbenjáró. Nem félelmes: nyájas, kedves. Mint kisgyermek jött hozzánk, Biztatón mosoly'g ránk.

5. Karácsonynak ünnepén Hangozzék víg ének! Mindenütt a földtekén Ezt zengjék ifjak, vének:

Dicsőség az Istennek, Békesség az embernek! Az éj elmúlt, hitfény kigyúlt, Az Isten gyermekké lett: Nála az üdv s élet!

Home Next song