Csak jászolágy várta

1. Csak jászolágy várta Az Isten Fiát, Nem bíbor, nem bársony, Sem ékes brokát. A csillagfény hintett Rá enyhe sugárt. Nem vette Őt észre A bűnös világ.

2. Friss szénán ott szunnyadt Egy jászol mélyén, És mindaz, ki látta, Úgy ámult jöttén. Elmentek és nézték Őt az emberek. A bölcs és a pásztor Hozzá sietett

3. Úr Jézus, itt állok, Nagy keggyel nézz rám! És hallgasd meg, kérlek, Hőn esdő imám. Add, hogy majd elérjek E földről Hozzád, Hol szívem és ajkam Zeng halleluját.

Home Next song