Boldog az, ki nem jár

1. Boldog az, ki nem jár Gonosz tanácsán, S balgaként meg nem áll A hit'len útján. Csúfolódók nyelve Néki nem kedves, De az Úr törvénye gyönyörűséges!

2. Folyó mellé plántált Gyümölcsfa lesz mind, Ki a bűntől megvált, S él az Úr szerint. Nincs a hitetlennek igaz békéje, De van a hívőnek istenfélelme.

3. Gyümölcs terem rajta Idejekorán, Minden ember látja: Áldás van e fán. Bármi munkájában szerencsével jár, Útját Isten őrzi, s így nem éri kár.

4. De a sok hitetlen: Száraz falevél. Meg nem állhat egy sem, Elfújja a szél. És ha eljön egyszer a nagy ítélet, Az ily lélek nyer majd rettentő véget

5. Ám az igaz útja Ég felé vezet, Dicső ország várja, Ott nyer lakhelyet. Már e földön érzi a menny békéjét, Bő áldás kíséri minden lépését.

Home Next song