Áldjuk Istent az új évért

1. Áldjuk Istent az új évért, Magasztaljuk hűségét! Zengje ajkunk hangos szóval Hálás szívünk énekét!

2. Bízzuk újra egész évünk Az Úr Jézus Krisztusra! Tőle várunk üdvöt, békét, Mert Ő Isten szent Fia.

3. Élő hittel bízzunk Benne! Gazdag kézzel áldva áld. Aki Őrá hagyja sorsát, Nem lát sohasem hiányt

Home Next song