Az üdvösség tökéletes

1. Az üdvösség tökéletes, Mit Jézus ád nekünk. Üdvszomjasan ragadja meg E nagy kincset szívünk!

2. Ne kétkedjél az Úr szaván, Ha fel nem foghatod! Többet tesz éretted az Úr, Mint elgondolhatod.

3. Igéje tiszta, mint a nap, S ígérete dicső, Teljes megváltást ad nekünk A nagy Üdvözítő.

4. Ő meghalt, feltámadt és él, Szentlelke működik, Munkája mind tökéletes, Megszentel, üdvözít!

Home Next song