Az Úrnak zengjen ének

1. Az Úrnak zengjen ének, Fel, égig ujjongó, Őt áldja földön s mennyben, Mert győztes Megváltó! Ő megszerezte nékün k A lelkünk váltságát, Fölvette minden vétkünk, És értünk bűnné vált.

2. De messze tűnt a bánat Harmadnap reggelén, És felragyogva áradt Sugárzó, tiszta fény. Feltámadt Jézus Krisztus, Legyőzve a halált; Az Őt dicsérő himnusz Zengi diadalát.

3. Ha félelem, baj, támad, Vagy kísértés tör ránk, Csak nézzük keresztfádat, Az üdvnek zálogát. Már vége lett az éjnek, Az Úr nagy napja kél! Vár ránk az örök élet A mennyben Istennél.

Home Next song