Az Úré minden hatalom

1. Az Úré minden hatalom, az áldás, bölcsesség. Csak Őt illeti hála'dás, az üdv, a tisztesség! Így zeng a menny nagy kórusa, az Úrnak hódolva.

2. Ott állnak mind a trón körül, fejükön korona, A két kezükben pálmaág, rajtuk hószín ruha. „A Bárányé a győzelem!” – Kiáltják szüntelen.

3. Megrendül tőle föld és ég, úgy árad, zeng e dal: A trónon ülő áldassék! Övé a diadal! És áment mond a mennysereg, kit Jézus váltott meg.

4. Egy nap majd én is ott leszek e boldog nép között, És velük együtt éneklem: Áldott az Egyszülött, Ki népét vérén vette meg, Ki lelkünk üdve lett!”

Home Next song