Angyali ének hangzik a mennyből

1. Angyali ének hangzik a mennyből, Jézus, a rég várt megszületett. Isteni lélek szózata csendül: Megszületett-e már teneked?

2. Ott van a jászol, benne a Gyermek, Drága ajándék, mennyei kincs. Őt befogadni kész-e a lelked? Jaj, ha szívedben még helye nincs!

3. Jászola mellett pásztorok állnak, Futva siettek Betlehemig. Futni Eléje űz-e a vágyad? Érzed-e, szíve hogy melegít?

4. Fölkel a csillag hajnali fénnyel, Biztos az út a bölcsek előtt. Mégy-e utána, merre vezérel? Jézus a célpont, látod-e Őt?

5. Drága aranyt, meg illatos tömjént Vittek a bölcsek hódolatul. Jobbat aranynál adsz-e te önként? Szíved óhajtja, kéri az Úr!

Home Next song