A Krisztus él, mit bánkódom?

1. A Krisztus él, mit bánkódom? Föltámadt Ő, ezt jól tudom! A bűn, halál legyőzetett, Ezért zeng ajkam éneket!

2. Csak Őbenne van már hitem, Hisz megváltá az életem; Eltörlé minden bűnömet, Megszerzé üdvösségemet.

3. Ha mind e világ megtagad, Elég, ha Ő velem marad. A Sátán bármit is tegyen, Nem árthat többé már nekem!

4. Azért immár nem félek én, Mert Jézus él és Ő enyém, Időm ha egyszer majd letelt, A sírból Ő életre kelt.

5. Legyen hála halálodért, Dicső föltámadásodért, Te élsz, mi is élünk Veled, Ezért imádjuk szent Neved!

Home Next song