A Jézus szeretete megtalált

1. A Jézus szeretete megtalált bűnömben, Az Ő csodás kegyelme megmentett egészen. Irgalmát mihez mérném, hisz följebb ér az égnél? S mélyebb a tengereknél, ezt zengem örökké.

Refrén: Ó, mily édes e szeretet, Évről évre édesebb! Jézus nagy kegyelme, buzgó, szent szerelme, Évről évre édesebb.

2. Lent járt és kelt Júdea poros útján hajdan, A nép tolongott Érte, Ő szólt szép szavakkal. Megtört szívet gyógyított, a vaknak szemet nyitott, Szíve esdett értem is, értem, bűnösért is.

3. Ez a csodás szeretet veretett véresre, Eltűrve mindent értünk ment fel a keresztre. Az üdvözült szent néppel Őt áldjuk hálás szívvel, Míg visszhangzik ég és föld Megváltónk nevétől.

Home Next song