Adjátok a szent Bibliát kezembe

1. Adjátok a szent Bibliát kezembe! Ez ad vigaszt a gond és baj között. Nincs vész, mely égi szent fényét elfedje, Mióta Jézus értünk földre jött.

Refrén: A Bibliának hadd ragyogjon fénye, A szűk kapun át minket ez vezet; Az Úr iránt ez indít tiszteletre: Ígéret, törvény és a szeretet.

2. Adjátok a szent Bibliát kezembe! A fáradt vándort ez enyhíti meg. Gyógyító ír ez bármilyen sebekre, Ez szüntet kínt, ez gyógyít beteget.

3. Adjátok a szent Bibliát kezembe! Abban találom Jézus életét; Ki értem adta önmagát keresztre, S aki legyőzte lelkem ellenét.

4. Adjátok a szent Bibliát kezembe, Mely megmutatja a legjobb Atyát, Ki engem bűnöst méltat kegyelemre, S ki értem adta egyszülött Fiát!

5. Adjátok a szent Bibliát kezembe, Hadd szívjam annak balzsamdús szavát; Ó, hadd fakasszon ez örömkönnyekre S hálára az én Istenem iránt!

Home Next song